Hur du en hylla för böcker, eller ett bibliotek?

De flesta hem har ett par hyllor för böcker, men väldigt många bokintresserade, vilket jag antar att du är eftersom du läser det här, talar snarare om sitt bibliotek. Bibliotek var förr något värdefullt och något man vårdade och var stolt över, idag skuffar många undan böckerna i någon hylla på någon väggyta som ”blivit över”. Men kommer man hem till någon som har ett välinrett bibliotek, då vet man att man har att göra med en civiliserad person. Eller för att uttrycka det på engelska:

Books, as any visitor to a civilised house knows, do furnish a room. Books never look untidy, even when piled in tumbling stacks.